Kidsonline - Inspirerende kledij voor baby, kids en teens

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit.
Verkoper: BVBA ROBA Consulting, met maatschappelijk zetel te 9840 De Pinte, Europaplein 4/2, BTW BE0885.710.463 (tel.: 09/330.77.07;info@kidsonline.be), alsook iedere andere rechtspersoon of natuurlijke persoon die, krachtens een overeenkomst met bvba ROBA Consulting, met maatschappelijk zetel te 9840 De Pinte,Europaplein 4 bus 2, BTW BE 0885.710.463  gerechtigd is om goederen te verkopen onder de handelsbenaming “KidsOnLine” in het kader van zijn/haar beroepsactiviteit of zijn/haar commerciële activiteit.
Consumptiegoederen: alle roerende lichamelijke zaken die BVBA ROBA Consulting in haar verkoopsassortiment heeft. 

1. Overeenkomst

1.1. Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan KidsOnLine.be om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (verkoop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is.
1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. KidsOnLine.be behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2. Verzending

2.1. Artikelen worden verzonden via BPOST. Binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling, wordt het pakje aan de Belgische Bpost overhandigd . Pakketjes binnen België zijn aangetekend en verzekerd tot 500 €. Mocht U op het moment van afgifte niet thuis zijn, dan kunt U het pakket op het postkantoor bij U in de buurt ophalen. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op een schadevergoeding.
Het product moet uiterlijk 30 dagen, na bestelling en betaling, bij de klant geleverd zijn; wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken (dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken).
Levering in gedeelten is toegestaan.
Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter, het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is; in dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met U op.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten staan vermeld onderaan de homepage
3.3. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Recht van afstand - herroepingsrecht. 

Als besteller hebt u – na ontvangst van uw volledige bestelling – 14 dagen bedenktijd. Binnen deze periode kan u gebruik maken van uw herroepingsrecht (recht op retour) en uw artikel(en) retourneren. Meer info over onze retourprocedure vindt u hier:

Retourkosten zijn voor rekening van de besteller.

Voordat u artikelen retourneert dient u dit aan te kondigen.Dit kan via het herroepingsformulier (een verplichtend document) in te vullen of makkelijker via  de online retouraankondiging.

5. Betaling

Bestellingen dienen eerst betaald te worden vooraleer de artikelen uitgeleverd of gerserveerd worden. Een bestelling via onze webshop kan u via verschillende betalingsmethodes afwerken.

Is uw betaling mislukt?
Dan wordt uw bestelling automatisch geannuleerd. Wenst u de artikelen toch te behouden, dan bestelt en betaalt u ze gewoon opnieuw.

Betaling via overschrijving kan op aanvraag via info@kidsonline.be en dient binnen de 3 kalenderdagen uitgevoerd te worden. Bestellingen die na 5 dagen niet werden betaald, worden automatisch geannuleerd. Betaalt u na die termijn, dan zal uw betaling worden teruggestort.
 
Uw bestelling wordt pas definitief gereserveerd nadat uw betaling bij ons is toegekomen. Volgens artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijft KidsOnLine eigenaar van de verkochte artikelen tot op het moment dat de volledige prijs vereffend is.

Actiecodes en waardebonnen:
Voor acties en kortingen werken we online met actiecodes. In de winkelmand kan u een actiecode invullen en valideren. Als de actie van toepassing is, wordt deze verrekend op uw totaalbedrag.

Factuur:
Contacteer ons op tel. +32 9 330 77 07 of e-mail info@kidsonline.be en laat ons weten dat u graag een factuur voor uw bestelling ontvangt. Geef hierbij ook uw ordernummer door.

6. Afbeeldingen en specificaties

6.1. Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de website van KidsOnLine.be gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht

7.1. KidsOnLine.be is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
7.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van KidsOnLine.be evenals hulppersonen, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8. Garantie

8.1. KidsOnLine.be garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.

9. Klachtenafhandeling

9.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door KidsOnLine.be serieus in behandeling worden genomen.
9.2. De klant dient een klacht schrifeltijk via de mail bijKidsOnLine.be kenbaar te maken.
9.3. KidsOnLine.be zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. KidsOnLine.be zal de klant hierover schrifelijk via de mail berichten.

10. Toepassing recht en geschillencommissie

10.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van KidsOnLine.be is het Belgische recht van toepassing.

11. Bewijs

De verkoper en de consument aanvaarden ook de electronische bewijsvoering.